Siku kuu Siku-kuu Ya kuoshwa dhambi zangu kuu

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *